OBJAVA: 04-08-2020 11:08

Održana posljednja javna tribina „Nije svaki otpad smeće“

Foto: Grad Ivanić-Grad

U ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad održana je izobrazno-informativna tribina „Nije svaki otpad smeće“ čija namjena je bila educiranje i informiranje građana o načinima održivog gospodarenja otpadom. Najavljeno je kako će od tijekom 2020. godine krenuti odvojeno prikupljanje biootpada uz napomenu kako će time Grad Ivanić-Grad postati prvi gradu u Zagrebačkoj županiji i tek četvrti grad u Republici Hrvatskoj koji će oporabom u bioplinskom postrojenju gospodariti svojim biootpadom. Tom prilikom su sudionicima prezentirani i posebni spremnici za odlaganje biootpada za kućanstva i stambene zgrade zapremine 10 i 20 litara s pripadajućom biorazgradivom vrećicom