OBJAVA: 21-12-2020 10:12

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Foto: OK-Teh

Komunalno društvo Ivakop je u travnju 2020.g., u sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, prijavilo projekt „Ivakop – nabava komunalnog vozila“ pod referentnim brojem projekta: KK.06.3.1.18.0028.

Tijekom rujna 2020.g. projekt je prihvaćen i donesena je Odluka o financiranju za projektni prijedlog „Ivakop – nabava komunalnog vozila“ od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a 28.10.2020.g. potpisan je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna vrijednost projekta je 1.535.834,76 kuna, a ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.526.334,76 kn čime je osigurano sufinanciranje projekta od 85 % odnosno 1.297.384,54 kn što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta, dok JLS osiguravaju 15 % ukupno prihvatljivih troškova ili 228.950,22 kn.

Svrha projekta je nabava specijaliziranog komunalnog vozila zapremine 16m3 za odvojeno prikupljanje otpada koje će izravno doprinijeti povećanju intenziteta prikupljanja otpadnog papira, plastike i biootpada iz kućanstava na cijelom području djelovanja komunalnog društva Ivakop, odnosno na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Dodatna svrha je daljnje podizanje razine informiranosti i educiranosti stanovništva o važnosti sprječavanja nastanka otpada te važnosti odvojenog prikupljanja otpada. Kao rezultat projekta nabavljenim komunalnim vozilom planira se prikupiti dodatna količina od 350 tona odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike i biootpada godišnje.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, važnost oporabe otpada, te konačnom smanjenju količine odloženog otpada na odlagalište Tarno.

Razdoblje provedbe projekta je od 22.09.2020. do 22.05.2021.