OBJAVA: 18-01-2023 09:01

Mobilno reciklažno dvorište - Peteranec

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava mještane opće Peteranec da u četvrtak, 19. siječnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općina Peteranec nalaziti prema sljedećem rasporedu.

KOMATNICA – kod društvenog doma        13.00 – 14.00 sati
SIGETEC – kod stare veterinarske            14.15 – 15.15 sati
PETERANEC – kod starog mlina            15:30 – 16:30 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:
•    problematičnog (opasnog) otpada,
•    plastike,
•    limenki,
•    papira,
•    staklene ambalaže,
•    starih lijekova,
•    starih baterija,
•    otpadnog motornog ulja,
•    zauljenih motornih filtera,
•    otpadnog jestivog ulja,
•    tekstila,
•    starih akumulatora,
•    ambalaže od boja, lakova i otapala,
•    EE otpad
•    otpadne (prazne) ambalaže od pesticida