OBJAVA: 09-01-2023 13:01

SOKOLOVAC - mobilno reciklažno dvorište

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Sokolovac da u utorak, 10. siječnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općine Sokolovac nalaziti prema sljedećem rasporedu:

LEPAVINA – kod vatrogasnog doma        07.30 – 08.30 sati
VELIKI BOTINOVAC – kod društvenog doma    08.45 – 09.45 sati
SOKOLOVAC – kod društvenog doma        10.00 – 11.00 sati
SRIJEM – kod društvenog doma            11.15 – 12.15 sati
TRNOVAC SOKOLOVAČKI – kod društvenog doma    12.30 – 13.30 sati
HUDOVLJANI – kod društvenog doma        13.45 – 14.45 sati
VELIKA MUČNA – kod društvenog doma    15.00 – 16.00 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:
•    problematičnog (opasnog) otpada,
•    plastike,
•    limenki,
•    papira,
•    staklene ambalaže,
•    starih lijekova,
•    starih baterija,
•    otpadnog motornog ulja,
•    zauljenih motornih filtera,
•    otpadnog jestivog ulja,
•    tekstila,
•    starih akumulatora,
•    ambalaže od boja, lakova i otapala,
•    EE otpad
•    otpadne (prazne) ambalaže od pesticida