OBJAVA: 20-02-2023 08:02

Mobilno reciklažno dvorište - Jeduševac

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava mještane Jeduševca (općina Koprivnički Bregi) da u utorak, 21. veljače, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u Jeduševcu kod društvenog doma nalaziti od 07:30 do 08:30 sati.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:
•    problematičnog (opasnog) otpada,
•    plastike,
•    limenki,
•    papira,
•    staklene ambalaže,
•    starih lijekova,
•    starih baterija,
•    otpadnog motornog ulja,
•    zauljenih motornih filtera,
•    otpadnog jestivog ulja,
•    tekstila,
•    starih akumulatora,
•    ambalaže od boja, lakova i otapala,
•    EE otpad
•    otpadne (prazne) ambalaže od pesticida