OBJAVA: 05-04-2023 13:04

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 7

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u ČETVRTAK, 13. TRAVNJA, obavljati odvoz glomaznog otpada u prigradskim naseljima koja spadaju u RAJON 7:
KOPRIVNICA: Braće Radić, Đure Sudete, Franje Mraza, Fortunata Pintarića, Ive Pevaleka, Ivana Sabolića, Miklinovec, Nikole Selaka, Trg Zlate Bartl, Ulica Gorana Vrbošića -Vrbe, Milana Grafa.
Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i na komunalac-kc.hr/krupni-glomazni-otpad/, a potrebno ju je predati najkasnije do 6. travnja. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: [email protected] ili pozivom na broj telefona 048/251-863.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.
Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.