OBJAVA: 18-04-2023 14:04

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 9

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u SRIJEDU, 26. TRAVNJA, obavljati odvoz glomaznog otpada u ulicama i prigradskom naselju koji spadaju u RAJON 9:
HEREŠIN: Darka Ozmeca, Hrvatske državnosti, Koprivnička, Matije Gupca, Marovska, Školska, Zagorska
KOPRIVNICA: Gibanična, Herešinska, Josipa Reša, Kneza Domagoja, Ledinska, Preložna, Stjepana Kukeca, Tome Blažeka, Tome Šestaka, Trg bana Jelačića, Slavka Lowyja


Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i na komunalac-kc.hr/krupni-glomazni-otpad/, a potrebno ju je predati najkasnije do 19. travnja. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: [email protected] ili pozivom na broj telefona 048/251-863.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.
Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.