OBJAVA: 17-05-2023 12:05

Mobilno reciklažno dvorište - Jagnjedovec

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava mještane Jagnjedovca da u četvrtak, 18. svibnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će od 14.00 do 16.00 sati nalaziti kod vatrogasnog doma u Jagnjedovcu.
Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:
•    problematičnog (opasnog) otpada,
•    plastike,
•    limenki,
•    papira,
•    staklene ambalaže,
•    starih lijekova,
•    starih baterija,
•    otpadnog motornog ulja,
•    zauljenih motornih filtera,
•    otpadnog jestivog ulja,
•    tekstila,
•    starih akumulatora,
•    ambalaže od boja, lakova i otapala,
•    EE otpad
•    otpadne (prazne) ambalaže od pesticida