OBJAVA: 23-05-2023 13:05

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 14

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u SRIJEDU, 31. SVIBNJA, obavljati odvoz glomaznog otpada u ulicama koje spadaju u RAJON 14:
Augusta Šenoe, Dalmatinska ulica, Đure Basaričeka, Hercegovačka ulica, Hrvatskih branitelja, Ivana Meštrovića, Istarska ulica, Josipa Kozarca, Josipa Vargovića, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle, Opatička, Podravska ulica, Taraščice, Trg kralja Krešimira, Trg slobode.
Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i na komunalac-kc.hr/krupni-glomazni-otpad/, a potrebno ju je predati najkasnije do 24. svibnja. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: [email protected] ili pozivom na broj telefona 048/251-863.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.
Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.