OBJAVA: 05-06-2023 10:06

Mobilno reciklažno dvorište - Drnje i Đelekovec

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općina Drnje i Đelekovec da u utorak, 6. lipnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u Drnju, Torčecu, Đelekovcu i Imbriovcu nalaziti prema sljedećem rasporedu:

DRNJE – kod veterinarske stanice            07.30 – 08.30 sati
TORČEC – iza društvenog doma            08.45 – 09.45 sati
ĐELEKOVEC – kod društvenog doma        10:00 – 11:00 sati
IMBRIOVEC – kod vatrogasnog doma        11:15 – 12:15 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:
•    problematičnog (opasnog) otpada,
•    plastike,
•    limenki,
•    papira,
•    staklene ambalaže,
•    starih lijekova,
•    starih baterija,
•    otpadnog motornog ulja,
•    zauljenih motornih filtera,
•    otpadnog jestivog ulja,
•    tekstila,
•    starih akumulatora,
•    ambalaže od boja, lakova i otapala,
•    EE otpad
•    otpadne (prazne) ambalaže od pesticida