OBJAVA: 12-06-2023 13:06

Mobilno reciklažno dvorište - Legrad

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava mještane opće Legrad da u utorak, 13. lipnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općine Legrad nalaziti prema sljedećem rasporedu.

ZABLATJE – kod nogometnog igrališta        07.30 – 08.30 sati
KUTNJAK – iza vatrogasnog doma            08.45 – 09.45 sati
MALI OTOK – iza vatrogasnog doma        10.00 – 11.00 sati
SELNICA PODRAVSKA – iza vatrogasnog doma    11.15 – 12.15 sati
VELIKI OTOK – iza vatrogasnog doma        12.30 – 13.30 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:
•    problematičnog (opasnog) otpada,
•    plastike,
•    limenki,
•    papira,
•    staklene ambalaže,
•    starih lijekova,
•    starih baterija,
•    otpadnog motornog ulja,
•    zauljenih motornih filtera,
•    otpadnog jestivog ulja,
•    tekstila,
•    starih akumulatora,
•    ambalaže od boja, lakova i otapala,
•    EE otpad
•    otpadne (prazne) ambalaže od pesticida