OBJAVA: 05-07-2023 12:07

Mobilno reciklažno dvorište - Novigrad Podravski

Foto: Komunalac d.o.o.

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Novigrad Podravski da u četvrtak, 6. srpnja, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se u naseljima općine Novigrad Podravski nalaziti prema sljedećem rasporedu:

DELOVI – pored vatrogasnog doma        07.30 – 08.30 sati
BOROVLJANI – pored društvenog doma    08.45 – 09.45 sati
JAVOROVAC - na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kbr. 8                10.00 – 11.00 sati
SRDINAC - na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr. 21                        11.15 – 12.15 sati
PLAVŠINAC – pored sakupljališta mlijeka    12.30 – 13.30 sati
VLAISLAV – pored društvenog doma        13.45 – 14.45 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:
•    problematičnog (opasnog) otpada,
•    plastike,
•    limenki,
•    papira,
•    staklene ambalaže,
•    starih lijekova,
•    starih baterija,
•    otpadnog motornog ulja,
•    zauljenih motornih filtera,
•    otpadnog jestivog ulja,
•    tekstila,
•    starih akumulatora,
•    ambalaže od boja, lakova i otapala,
•    EE otpad
•    otpadne (prazne) ambalaže od pesticida